Normativa Castelldefels en marxa 2023

 1. La marxa és oberta a tothom i apta per a totes les edats. Caldrà anar amb bastons de marxa nòrdica . La marxa no té caràcter competitiu i estarà senyalitzada per a que els participants puguin efectuar-la sense cap mena de problema.
 2. Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.
 3. El caminador participa a l’activitat sota la seva responsabilitat.
 4. Per a participar en qualsevol dels itineraris de la caminada cal haver, prèviament, formalitzat correctament la inscripció (segons la normativa establerta).
 5. Les inscripcions es realitzen per Internet al web www.castelldefelsenmarxa.org o presencials
 6. Els participants hauran de respectar en tot moment totes les normes establertes per l’organització i especialment el tractament de les deixalles i els criteris que es fixin per a contribuir a mantenir nets tots els llocs de pas de la caminada. No llanceu brossa. Porteu-la amb vosaltres fins l’avituallament. Respecteu l’entorn natural.
 7. L’organització declina tota responsabilitat respecte a qualsevol dany i/o perjudici que la participació en aquesta activitat pugui causar a les persones que hi participin.
 8. Els participants són responsables dels danys o perjudicis que puguin ocasionar a terceres persones, tant físiques com jurídiques.
 9. Els participants han de seguir les directrius de seguretat, així com les indicacions i els suggeriments dels organitzadors o voluntaris de la caminada.
 10. Els participants han de comunicar als organitzadors o als voluntaris qualsevol incident o irregularitat que es pugui produir durant el recorregut, especialment els que afectin a temes relacionats amb la seguretat.
 11. Les inclemències meteorològiques (pluja, vent…) no seran motiu de suspensió o d’ajornament de l’activitat.
 12. L’organització es reserva el dret per modificar o anul·lar total o parcialment el recorregut dels itineraris.
 13. En tot allò no previst en aquesta normativa serà d’aplicació les resolucions que decideixi l’organització.
  El fet d’inscriure’s a la caminada significa l’acceptació i el compliment d’aquesta normativa en tots els seus aspectes.
 14. L’avituallament de circuït té un horari establert per obrir i tancar. Qui arribi fora d’aquests horaris oficialment deixarà de participar a la caminada.
 15. L’organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret de l’explotació de les imatges, fotografies i vídeo de la prova.
Share This